Dml Nedir?

Dml Nedir?

DML nedir? Bu aynı zamanda veri işleme dili olarak da adlandırılır. Bu bir veritabanındaki verileri eklemek, silmek ve değiştirmek için kullanılan bir bilgisayar programlama dilidir.

SQL kullanarak veritabanındaki bir noktayla sınırlı verilerle bilgi alışverişi için yararlı tablo formatı ve formüller uygulayan bir programlama dili, aynı zamanda bir SQL kategorisidir. Ancak, oldukça karmaşık veri etkileşimlerinin gerekli olduğu bir zaman ortaya çıkabilir. Bu durumda, Veri Manipülasyon Dili geçerlidir.

DML'nin yardımıyla veritabanına nasıl yanıt vermesi gerektiğini kolayca söylenebilir. Bunun için uyarlanmış iletişim şekli baştan anlaşılacak şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca veri ekleyerek, silerek veya aktararak mevcut verilerle etkileşime geçmek için çok uygun bir yöntem sunar. DML ifadeleri için işlem üzerinde kontrol gereklidir. DML ifadesinin veritabanında yaptığı değişikliğe işlem denir.

DML Türleri Neler?

DML türleri kendi içerisinde Yüksek Seviyeli veya Prosedürel Olmayan DML ve Düşük Seviyeli veya Prosedürel DML olmak üzere iki tür olarak ayırılır. Bunlardan yüksek düzeyli belirli bir zaman için ayarlanmıştır veya yüksek oranda seri odaklıdır.

Yalnızca veritabanı içindeki çok karmaşık işlemleri belirlemek için uygulanır. Doğası gereği kuralcı Gerekli verileri belirtir. Ancak verilerin nasıl ve ne zaman kullanılacağını belirtmez. Örnek olarak, her SQL ifadesi verilen kuralcı bir komuttur. Düşük seviyeli ise bundan farklı bir yapıya sahiptir.

DML Hangi Dezavantajlara Sahiptir?

DML nedir kapsamında hangi dezavantajların olduğu da kişiler tarafından bilinmelidir. Genel anlamda bunlar, aşağıda olduğu gibi maddeler halinde verilebilir:

  1. Veritabanının yapısını değiştirmek için kullanılamaz
  2. Tablo görünümünü kısıtlayın, yani DML bazı tablo sütunlarını gizleyebilir
  3. Verilere cihazda saklamadan erişin

Bunların yanı sıra bölümler ya da listeler oluşturmak veya silmek için kullanılmamalıdır.

DML İfadeleri Nelerdir?

DML bahsettiğimiz gibi veritabanına veri eklemek, güncellemek ve silmek için ifadeler kullanılır. DML ifadeleri oldukça geniş olsa da bazıları şu şekildedir:

  1. Select. Veri tabanında bir ya da daha fazla tablodan veri elde etmek için kullanılır.
  2. Insert. Tabloya yeni veri eklemek için yararlanılan bir ifadedir.
  3. Update. Tabloda mevcut verileri değiştirmek için yararlanılan bir ifadedir.
  4. Delete. Tablodan bir veriyi silmek için yararlanılan bir ifadedir.

Bunlaırn yanı sıra farklı DML ifadeleri de yer almaktadır. DML’nin ifadeleri hemen yürütülmekte, bir geri alma ifadesi ile kolay bir şekilde geri alınabilmektedir. Bu bakımdan DDL deyimlerine före farklıdır.

DDL deyimleri veritabanı nesneleri oluşturmak, değiştirmek ve silmek için yararlanılırken, DML deyimlerin söz konusu nesneler içindeki verileri değiştirmek için faydalanılır. Ayrıca DML ifadeleri genel olarak verileri alma, güncelleme ya da silmek için veritabanı ile etkileşime giren uygulamalar ya da sistemler gibi son kullanıcılar tarafından yürütülmektedir. Veritabanı Yönetim Sistemi bir sorgu gerçekleştirdikten sonra DML deneyimlerini çalıştırır.

Release date : 02.04.2023 Author : Samet Views : 299 Category : Technology

Share : Twitter / Facebook

Comments Made
No comments have been written on this topic yet.
Write a Comment
Name & Surname :
E-Mail :
Web Site :
Message :
Security Code: Güvenlik Kodu
Frequently Asked Questions

Web sitelerini oluşturan web sayfalarının temel yapı taşı, HTML kısaltması ile anılan HyperText Markup Language isimli biçimleme dilidir. HTML kodlaması web tasarımcı tarafından manuel olarak yapılan, bir veritabanı desteği ile çalışmayan web sitelerine statik web sitesi denir.

Kısaca, bir içerik yönetim sistemi yazılımı ve veritabanı desteği ile çalışan web siteleridir. İçerik yönetim sistemi, siteye gelen ziyaretçinin görüntülemek istediği sayfayı o anda yaratır. İçerik yönetim sistemi bu işlemi veritabanından çektiği yazılı içeriği, sunucudaki görsel içerik ve tasarım şablonuyla birleştirmek suretiyle yapar.
  • Browse Related Topics.