Genel Sıkça Kullanılan Linux komutları

Genel Sıkça Kullanılan Linux komutları

Linux komutlarını kullanmak için aşağıda bazı temel komutların kullanımı ve örnekleri bulunmaktadır:

Listeleme:

ls

Bu komut, bulunduğunuz dizindeki dosya ve dizinleri listeler.

Örnek:

ls -l    # Detaylı listeleme

s -a    # Gizli dosyaları da listeleme

Çalışma Dizini:

pwd

Bu komut, bulunduğunuz dizinin tam yolunu gösterir.

Dizin Değiştirme:

cd dizin_adı

Bu komut, belirtilen dizine geçiş yapar.

Örnek:

cd /home/kullanici

Kopyalama:

cp kaynak_hedef

Bu komut, bir dosyayı veya dizini başka bir yere kopyalar.

Örnek:

cp dosya.txt /home/kullanici/yedek

Taşıma ve Yeniden Adlandırma:

mv kaynak_hedef

Bu komut, dosyayı veya dizini taşır veya yeniden adlandırır.

Örnek:

mv dosya.txt /home/kullanici/yeni_dosya.txt

Silme:

rm dosya_adı

Bu komut, dosyayı siler.

Örnek:

rm eski_dosya.txt

Dizin Oluşturma:

mkdir dizin_adı

Bu komut, yeni bir dizin oluşturur.

Örnek:

mkdir yeni_dizin

Dizin Silme:

rmdir dizin_adı

Bu komut, bir dizini siler.

Örnek:

rmdir eski_dizin

Bu komutlarla ilgili daha fazla bilgi almak için terminalde `man` komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, `man ls` size `ls` komutunun man sayfasını gösterir ve daha ayrıntılı bilgi sağlar.

Release date : 03.12.2023 Author : Samet Views : 179 Category : Linux

Share : Twitter / Facebook

Comments Made
No comments have been written on this topic yet.
Write a Comment
Name & Surname :
E-Mail :
Web Site :
Message :
Security Code: Güvenlik Kodu
Frequently Asked Questions

Web sitelerini oluşturan web sayfalarının temel yapı taşı, HTML kısaltması ile anılan HyperText Markup Language isimli biçimleme dilidir. HTML kodlaması web tasarımcı tarafından manuel olarak yapılan, bir veritabanı desteği ile çalışmayan web sitelerine statik web sitesi denir.

Kısaca, bir içerik yönetim sistemi yazılımı ve veritabanı desteği ile çalışan web siteleridir. İçerik yönetim sistemi, siteye gelen ziyaretçinin görüntülemek istediği sayfayı o anda yaratır. İçerik yönetim sistemi bu işlemi veritabanından çektiği yazılı içeriği, sunucudaki görsel içerik ve tasarım şablonuyla birleştirmek suretiyle yapar.
  • Browse Related Topics.