Php date formatı nasıl kullanılır

Php date formatı nasıl kullanılır

PHP tarih formatı, PHP'de tarih ve saatleri belirli bir formatta temsil etme yöntemidir. Bu amaçla genellikle `date` fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir zaman damgasını veya geçerli tarih/saati belirtilen bir formata göre biçimlendirmenizi sağlar.

`date` fonksiyonunun temel sözdizimi şu şekildedir:

string date ( string $format [, int $timestamp = time() ] )

Burada, `$format` kullanmak istediğiniz formattır ve `$timestamp` isteğe bağlı bir parametredir ve zaman damgasını belirtir. Belirtilmezse, geçerli zaman damgası (geçerli tarih ve saat) kullanılır.

İşte `$format` parametresinde kullanabileceğiniz bazı yaygın format karakterleri:

d: Ayın günü, başında sıfırlarla (01 ile 31 arası).

m: Ayın sayısal temsili, başında sıfırlarla (01 ile 12 arası).

Y: Yılın tam sayısal temsili, 4 haneli (örneğin, 2023).

H: Başında sıfırlarla saat formatı, 24 saatlik (00 ile 23 arası).

i: Başında sıfırlarla dakika (00 ile 59 arası).

s:Başında sıfırlarla saniye (00 ile 59 arası).

Örneğin:

echo date("Y-m-d H:i:s"); // "2023-01-15 08:30:45" gibi bir çıktı üretir

Formatı, ihtiyacınıza göre tarihi ve saati çeşitli şekillerde göstermek için özelleştirebilirsiniz. `date` fonksiyonu geniş bir format karakteri yelpazesini destekler ve kapsamlı bir liste için [PHP belgelerine](https://www.php.net/manual/en/function.date.php) başvurabilirsiniz.

 

PHP'de tarih formatını Türkçe olarak göstermek için setlocale ve strftime fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

setlocale(LC_TIME, 'tr_TR'); // Türkçe lokalini ayarla

echo strftime('%d %B %Y %A %H:%M:%S');

// Örneğin, "15 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:45" gibi bir çıktı alırsınız

Bu örnekte, setlocale fonksiyonu, tarih ve saat formatını Türkçe olarak ayarlamak için kullanılır. LC_TIME parametresi, yalnızca tarih ve saat formatını etkiler.

Daha sonra strftime fonksiyonu, belirli bir tarih formatını kullanarak Türkçe tarih ve saat bilgilerini içeren bir dize üretir. Örnekte %d günü, %B ayı, %Y yılı, %A gün adını, %H saati, %M dakikayı ve %S saniyeyi temsil eder.

Unutmayın ki, setlocale ve strftime fonksiyonları sistem tarafından desteklenen dil ve bölge ayarlarına bağlı olarak çalışır. Bu nedenle, bu örneğin düzgün çalışabilmesi için sunucunuzun Türkçe dil desteğini içermesi gerekir. Eğer bu fonksiyonlar düzgün çalışmazsa, başka bir dil kodu deneyebilirsiniz veya sistem yöneticinize başvurabilirsiniz.

Release date : 30.11.2023 Author : Samet Views : 177 Category : Php

Share : Twitter / Facebook

Comments Made
No comments have been written on this topic yet.
Write a Comment
Name & Surname :
E-Mail :
Web Site :
Message :
Security Code: Güvenlik Kodu
Frequently Asked Questions

Web sitelerini oluşturan web sayfalarının temel yapı taşı, HTML kısaltması ile anılan HyperText Markup Language isimli biçimleme dilidir. HTML kodlaması web tasarımcı tarafından manuel olarak yapılan, bir veritabanı desteği ile çalışmayan web sitelerine statik web sitesi denir.

Kısaca, bir içerik yönetim sistemi yazılımı ve veritabanı desteği ile çalışan web siteleridir. İçerik yönetim sistemi, siteye gelen ziyaretçinin görüntülemek istediği sayfayı o anda yaratır. İçerik yönetim sistemi bu işlemi veritabanından çektiği yazılı içeriği, sunucudaki görsel içerik ve tasarım şablonuyla birleştirmek suretiyle yapar.
  • Browse Related Topics.