Php'de Switch Case Kullanımı

Php'de Switch Case Kullanımı

PHP'de `switch` ifadesi, birçok durumun karşılaştırılmasını ve farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlayan bir kontrol yapısıdır. `switch` ifadesi, belirli bir değişkenin değerini inceleyerek, o değere uygun olan bir dizi durumu işlemek için kullanılır. İşte PHP'de `switch` ifadesinin temel kullanımı:
 

<?php
$degisken = "Deger1"; // Karşılaştırılacak değişken

switch ($degisken) {
    case "Deger1":
        echo "Değer 1 seçildi.";
        break;
    case "Deger2":
        echo "Değer 2 seçildi.";
        break;
    case "Deger3":
        echo "Değer 3 seçildi.";
        break;
    default:
        echo "Geçerli bir değer seçilmedi.";
}
?>

Yukarıdaki örnek, `$degisken` değişkeninin değerini inceleyerek, ilgili `case` ifadesi eşleştiğinde ilgili kod bloğunu çalıştıracaktır. Eğer hiçbir `case` ifadesi eşleşmezse, `default` bloğu çalışacaktır.

Switch ifadesindeki `break` ifadesi, eşleşen bir `case` bloğunun sonunda kullanılır ve `switch` ifadesinden çıkılmasını sağlar. Aksi takdirde, eşleşen `case` bloğunun altındaki kodlar da çalıştırılır.

`switch` ifadesi, birden fazla seçeneğin kontrol edilmesi gereken durumlarda, `if-else if-else` yapısına göre daha okunaklı ve kullanışlı olabilir.

Release date : 26.10.2023 Author : Samet Views : 234 Category : Php

Share : Twitter / Facebook

Comments Made
No comments have been written on this topic yet.
Write a Comment
Name & Surname :
E-Mail :
Web Site :
Message :
Security Code: Güvenlik Kodu
Frequently Asked Questions

Web sitelerini oluşturan web sayfalarının temel yapı taşı, HTML kısaltması ile anılan HyperText Markup Language isimli biçimleme dilidir. HTML kodlaması web tasarımcı tarafından manuel olarak yapılan, bir veritabanı desteği ile çalışmayan web sitelerine statik web sitesi denir.

Kısaca, bir içerik yönetim sistemi yazılımı ve veritabanı desteği ile çalışan web siteleridir. İçerik yönetim sistemi, siteye gelen ziyaretçinin görüntülemek istediği sayfayı o anda yaratır. İçerik yönetim sistemi bu işlemi veritabanından çektiği yazılı içeriği, sunucudaki görsel içerik ve tasarım şablonuyla birleştirmek suretiyle yapar.
  • Browse Related Topics.