Phyton If Else Örnekleri

Phyton If Else Örnekleri

Phyton If Else programlama dilinde kullanılan kodlardan sadece birisidir. Python, matematiğin olağan mantıksal koşullarını destekler. Bu kapsamda çok sayıda seçenek olsa da içlerinden bazıları aşağıda olduğu gibidir:

  1. Eşittir a == b
  2. Eşit Deği: a != b
  3. Daha az a < b
  4. Küçük veya eşittir a <= b
  5. Büyüktür a > b
  6. Büyük veya eşittir a >= b

Söz konusu koşullar, en yaygın olarak "if ifadeleri" ve döngülerde olmak üzere farklı biçimlerde kullanılabilir. Bir " Phyton if ifadesi", if anahtar kelimesi kullanılarak yazılır.

Phyton’da Kullanılan Ifadeler

Phyton içinde kullanılan çok sayıda ifade vardır. Bunların her birinin anlamı farklıdır. Özellikle bu programlama diline yeni giriyorsanız, haklarında fikir sahibi olmanız tavsiye edilir. Böylece öğrenme süreci daha verimli olabilir. If bunlardan bir tanesidir.

If ifadesi, en basit karar verme ifadesidir. Belirli bir ifadenin yahut ifade bloğunun yürütülüp yürütülmeyeceğine karar vermede faydalanılır. Burada, değerlendirmeden sonraki koşul doğru veya yanlış olacaktır. İfade boolean değerleri kabul ederse, yani değer doğruysa, altındaki ifadeler bloğunu yürütür, aksi halde yürütmez.

Bunun dışında Phyton if-else ifadesi de vardır. Tek başına if ifadesi bize, bir koşul doğruysa bir ifade bloğu yürüteceğini ve koşul yanlışsa yürütmeyeceğini söyler. Ancak, koşul yanlışsa başka bir şey yapmak istiyorsak, if koşulu yanlış olduğunda bir kod bloğunu çalıştırmak için if ifadesiyle birlikte else deyimini kullanabilir.

Ayrıca iç-içe if ifadeleri de vardır. Bu Nested If olarak da belirtilir. İç içe bir if, başka bir if ifadesinin hedefi olan bir if ifadesidir. İç içe if ifadeleri, diğer bir if ifadesinin içindeki bir if ifadesi demektir. Bu bakımdan Python, if ifadelerini if ifadelerinin içine yerleştirmemize izin verir. Yani başka bir if ifadesinin içine bir if ifadesi yerleştirmek mümkündür.

Ek olarak if-elif-else sıralaması da vardır. Burada, bir kullanıcı birden çok seçenek arasında karar verebilir. if ifadeleri yukarıdan aşağıya doğru yürütülür. if'i kontrol eden koşullardan biri doğru olur olmaz, bu if ile ilişkili ifade yürütülür ve sıralamanın geri kalanı atlanır. Koşullardan hiçbiri doğru değilse, nihai else ifadesi yürütülür.

Bu bakımdan Phyton if-else ifadesi oldukça geniş bir konudur. Eğer internetten örneklere de bakarsanız bunu daha iyi anlamanız mümkündür.

Phyton if-else İfadeleri

Phyton if ifadeleri arasında kullanıcıların farklı seçenekleri vardır. Short Hand If Statemant da bunlardan bir tanesidir. if bloğu içinde yürütülecek yalnızca tek bir ifade olduğunda, söz konusu ifade kullanılabilir. İfade, if ifadesiyle aynı satıra yerleştirilebilir.

Benzer şekilde short hand if-else statement de vardır. Bu, hem if hem de else bloğunda yalnızca bir ifadenin gerekli olduğu if-else ifadelerini tek bir satıra yazmak için kullanılabilir.

Release date : 21.04.2023 Author : Samet Views : 258 Category : Technology

Share : Twitter / Facebook

Comments Made
No comments have been written on this topic yet.
Write a Comment
Name & Surname :
E-Mail :
Web Site :
Message :
Security Code: Güvenlik Kodu
Frequently Asked Questions

Web sitelerini oluşturan web sayfalarının temel yapı taşı, HTML kısaltması ile anılan HyperText Markup Language isimli biçimleme dilidir. HTML kodlaması web tasarımcı tarafından manuel olarak yapılan, bir veritabanı desteği ile çalışmayan web sitelerine statik web sitesi denir.

Kısaca, bir içerik yönetim sistemi yazılımı ve veritabanı desteği ile çalışan web siteleridir. İçerik yönetim sistemi, siteye gelen ziyaretçinin görüntülemek istediği sayfayı o anda yaratır. İçerik yönetim sistemi bu işlemi veritabanından çektiği yazılı içeriği, sunucudaki görsel içerik ve tasarım şablonuyla birleştirmek suretiyle yapar.
  • Browse Related Topics.